محمد بختیاری

بایگانی برچسب: FBI

تلاش یک هکر برای مسموم کردن آب آشامیدنی شهری در ایالات متحده

به گزارش DigitalTrends، یک هکر ناشناس قصد داشت شبکه تصفیه آب شهر اولدزمار ایالت فلوریدا که جمعیتی نزدیک به ۱۵ هزار نفر دارد، مسموم کند. این هکر با نفوذ به شبکه تصفیه آب این شهر توانست مقدار سدیم هیدروکسید آب را ۱۰۰ برابر بیشتر از اندازه مجاز کند. از سدیم هیدروکسید به مقدار خیلی کم برای […]