محمد بختیاری

بایگانی برچسب: هکر

تلاش یک هکر برای مسموم کردن آب آشامیدنی شهری در ایالات متحده

به گزارش DigitalTrends، یک هکر ناشناس قصد داشت شبکه تصفیه آب شهر اولدزمار ایالت فلوریدا که جمعیتی نزدیک به ۱۵ هزار نفر دارد، مسموم کند. این هکر با نفوذ به شبکه تصفیه آب این شهر توانست مقدار سدیم هیدروکسید آب را ۱۰۰ برابر بیشتر از اندازه مجاز کند. از سدیم هیدروکسید به مقدار خیلی کم برای […]