محمد بختیاری

بایگانی برچسب: جنگ نرم

ابزارهای جنگ روانی

آشنایی با ابزارهای جنگ روانی

امروزه نیز عملیات روانی به ابزاری کم‌هزینه و بسیار اثربخش تبدیل شده که به تأثیرات ابزار‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی قوت می‌بخشد و با القای پیام خود به ذهن مخاطب، امکان تأثیرگذاری بر افکار مخاطب را فراهم می‌کند.