محمد بختیاری

آرشیو دسته بندی: فضای مجازی

هویت در فضای مجازی

یکی از موضوعات مهم مطرح در بحث های فضای مجازی، موضوع هویت در این فضا و ابعاد آن است. هویت، یک مفهوم پیچیده ی جهانی واقعی با پیامدهای مختلف فلسفی وعملی است. در جهان واقعی آفلاین متشکل از موجودات زنده و اشیا، هویت عبارت است از اطلاعات منحصر به فرد یک موجود. در این جهان هویت به طور ساده مجموعه ی خصایص و ویژگی های ثابت و دائمی یا موقتی یک موجود که ذاتی اوست یا توسط دیگران به او نسبت داده شده است. برای مثال در جهان واقعی رنگ مو یا طول قد یک فرد صرف نظر از اینکه برای دیگران جذاب باشد یا نه، بخشی از هویت اوست. همچنین مواردی همچون اسم ها، آدرس ها، گواهینامه های رانندگی، شناسنامه، شماره ی پاسپورت، شغل و…، از مجموعه اطلاعاتی هویتی فرد است.