محمد بختیاری

تلاش یک هکر برای مسموم کردن آب آشامیدنی شهری در ایالات متحده

به گزارش DigitalTrends، یک هکر ناشناس قصد داشت شبکه تصفیه آب شهر اولدزمار ایالت فلوریدا که جمعیتی نزدیک به ۱۵ هزار نفر دارد، مسموم کند. این هکر با نفوذ به شبکه تصفیه آب این شهر توانست مقدار سدیم هیدروکسید آب را ۱۰۰ برابر بیشتر از اندازه مجاز کند. از سدیم هیدروکسید به مقدار خیلی کم برای کنترل اسیدیته آب استفاده می‌شود؛ اما اگر مقدار آن زیاد شود، می‌تواند باعث سوختگی و مشکلات دیگر شود.

در جریان نفوذ هکر ناشناس، کارمندان متوجه افزایش سطح سدیم هیدروکسید می‌شوند و خیلی زود به کنترل آن اقدام می‌کنند. درحالی‌که کارمندان کار خود را به‌خوبی انجام دادند، سیستم تصفیه آب به‌صورت خودکار به فعالیت خود ادامه می‌داد و سریعاً متوجه افزایش سطح سدیم هیدروکسید می‌شد و نمی‌گذاشت  آب مسموم وارد چرخه مصرف شود.

پلیس شهر می‌گوید:

هکر قصد داشت مقدار سدیم هیدروکسید را از سطح مجاز ۱۰۰ بخش در یک میلیون لیتر، به ۱۱۱۰۰ بخش برساند؛ اما موضوع اصلی اینجا است که هیچ کس آسیب ندید و شهروندان همه سالم هستند.

پلیس به این موضوع اشاره کرده است که برای سنجش کیفیت آب از نرم‌افزاری خاص استفاده می‌‌شود و هکر با نفود به این نرم‌افزار قصد مسموم کردن آب را داشته است. براساس اطلاعات منتشرشده، FBI و سازمان‌های مختلف در حال بررسی این موضوع هستند. هنوز مشخص نیست این هکر از داخل آمریکا این حمله را انجام داده است یا از خارج آن.

پاسخی بنویسید