محمد بختیاری
ابوالحسن فیروزآبادی

استقلال هات‌گرام و طلاگرام را از همان نماینده بپرسید

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش موثر نخبگان کشور اظهار کرد: نخبگان باید بتوانند به کمک توانمندی‌هایشان مسائل کشور را حل کنند و امیدوار هستیم که نقش آنها بیش از پیش پررنگ شود.

توجه به شفاف شدن هویت‌ها برای توسعه اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه برای توسعه اقتصاد کشور باید بحث شفاف شدن هویت‌ها را مد نظر قرار دهیم، اظهار کرد: مردم در طول روز نیازمندی‌های هویتی بسیاری را تجربه می‌کنند، اما رفع این نیازمندی‌ها در ساختارهای قدیمی مقدور نیست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره هویت‌های فردی و اجتماعی بیان کرد: نیاز به هویت‌هایی همچون گواهی‌نامه، کارت شناسایی، شناسنامه و غیره باید در نظام شبکه‌ای و بدون نیاز به کاغذ بازی‌ها برطرف شود.
فیروز آبادی با اشاره به پول فراملی اظهار کرد: این موضوع پیچیده و تخصصی است اما اگر پشتوانه داشته باشد هیچ نگرانی برای آن نخواهیم داشت.
وی درباره صحبت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر مستقل شدن «هات‌گرام» و «طلاگرام» تصریح کرد‌: این مسئله را از همان نماینده بپرسید.

پاسخی بنویسید